CentOS Blog

CentOS 7 Ftp Server Kurulumu

Bu makalede Centos 7 Ftp Server vsftpd kurulumu anlatılmaktadır.

Adım 1: vsftpd kuralım,

yum install vsftpd

Adım 2 Kullanıcı ekliyoruz,

useradd testftp

Adım 3: Kullanıcının şifresini belirliyoruz,

passwd testftp

Adım 4: vsftpd.conf dosyasında anonymous_enable=YES dizinini NO olarak değiştirip kaydediyoruz.

nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Adım 5: Servisi başlatıyoruz,

systemctl start vsftpd

Adım 6: Portu açıyoruz,

firewall-cmd --permanent --add-port=21/tcp
firewall-cmd --permanent --add-service=ftp
firewall-cmd --reload // firewall yenilendi

Adım 7: Sonra FTP Servisi için SELinux boolean değerini güncelliyoruz;

setsebool -P ftp_home_dir on

Daha sonra siz sağa ben selamet, ftp yazılımınız ile bağlanabilirsiniz. Bir başka makalede görüşmek üzere hoşçakalın 🙂