CentOS Blog

CentOS Cache Verilerini Temizlemek

Linux sistemleri kullanıma bağlı aralıklarla diskte ve ramde kullandığı alanlarda cache bellekler oluşturarak veri artıklarını buralarda tutar. Bunlar zamanla sistemde daha fazla yer kaplayıp siz sistemin yarısını bile kullanmıyorken tamamını kullanıyormuşsunuz gibi gözükebilir. Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse

web tarayıcınızda oluşan geçmiş kısmına benzetebiliriz. Siz sitelere girersiniz daha sonra tarayıcı bunu daha sonra da ziyaret edebileceğinizi düşünüp saklar. Daha sonraki ziyaretinizde siteler önbellekten çalışıtırılır. Bu sayede siteye daha hızlı bağlantı kurulur. Bu örnekten yola çıkarsak siz sistemde yaptınız verilerden oluşan cache bellekler sebebi ile sistem zamanla daha yavaş çalışmaya başlar veya aslında hiç
kullanmadığınız alanlar kullanılıyormuş gibi gözükür. Aşağıdaki komutlar ile diskte ve ramde oluşan cache bellek artıklarını temizlemeniz mümkündür.

Öncelikle burada yapacağimiz işlemler sisteminize zarar vermez aksine faydası olur. Yapacağınız güncellemeleri top c ekranından takip edebilirsiniz.

Örnek Çıktı;

Cache Bellek Temizleme

Sayfa önbelleklerini temizlemek için aşağıdaki kodu ssh satırına yapıştırıp çalıştırabilirsiniz;
echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

Dizin ve inode verileni temizlemek için aşağıdaki kodu çalıştabilirsiniz;
echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

sayfa önbellekleri, dizin önbellekleri ve inode verilerini temizlemek için aşağıdaki kodu çalıştırabilirsiniz;
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Not: Burada yapacağiniz işlemler sistemde kalıcı olarak bir sonuç vermez bu satırları bir yere not edip belirli aralıklar ile tekrar ederseniz çok faydasını görebilirsiniz.