X

Plesk 12 Yedekleme Yöneticisi “Time Out”

Plesk Panel 12 üzerinde Yedekleme Yöneticisi uzun süre bekleyip “Time Out” hatasına düştüğünde aşağıdaki yöntem ile hata giderilebiliyor.

Hatadan emin olmak için log dosyasından dönen hatayı kontrol ediyoruz.

# tail -f /var/log/sw-cp-server/error_log

2016/05/18 10:33:12 [error] 16239#0: *2503 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 123.123.123.12, server: , request: “GET /admin/backup/list HTTP/1.1”, upstream: “fastcgi://unix:/var/run/sw-engine.sock”, host: “123.123.123.12:8880”, referrer: “http://123.123.123.12:8880/admin/server/tools?context=tools”

Eski sessions içeriğinde ‘Permission denied'(izin rededildi) ibaresinin olup olmadığını kontrol ediyoruz.

# egrep -lir 'Permission denied' /usr/local/psa/PMM/sessions/ | xargs wc -l

Eğer taratma sonucunda erişimin reddedildiği ibare mevcut ise;

Mevcut sessions dosyasının yedeğini alıyoruz.

# mkdir /usr/local/psa/PMM/sessions_backup/
# cp -a /usr/local/psa/PMM/sessions/* /usr/local/psa/PMM/sessions_backup/

‘Permission denied'(izin rededildi) ibaresinin ‘denied’ bölümünü sileceğiz

# grep -lir 'Permission denied' /usr/local/psa/PMM/sessions_copy/ | xargs sed -i '{;/denied/d;}'

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra aktif sürecleri kontrol edip durduruyoruz.

# ps ax | grep pmmcli | grep -v grep

925 ? R 4:27 /usr/bin/python -Estt /usr/local/psa/admin/sbin/pmmcli --get-tasks-list
6026 ? R 2:04 /usr/bin/python -Estt /usr/local/psa/admin/sbin/pmmcli --get-tasks-list
23743 ? R 17:59 /usr/bin/python -Estt /usr/local/psa/admin/sbin/pmmcli --get-tasks-list
32577 ? R 15:04 /usr/bin/python -Estt /usr/local/psa/admin/sbin/pmmcli --get-tasks-list

# kill -9 925 6026 23743 32577

Yazan: Oğuz Yaşlı
Düzenleyen: Sezer Mekikçi

Kategoriler: Centos Genel Panel
Sezer MEKİKÇİ :