X

Process Sahiplerini Öğrenmek

Merhaba arkadaşlar, bu makalemde sizlere Process sahiplerinin nasıl öğrenebileceğimizi göstereceğim.

Aşağıdaki komut ile hangi process’in hangi process tarafından açıldığını bir ağaç yapısı şeklinde görebiliyoruz

pstree

Örnek;

[root@ns1 ~]# pstree
init─┬─ManagementAgent───2*[{ManagementAgen}]
├─VGAuthService
├─abrtd
├─acpid
├─atd
├─auditd───{auditd}
├─automount───4*[{automount}]
├─certmonger
├─courierlogger───authdaemond───5*[authdaemond]
├─4*[courierlogger───couriertcpd]
├─crond
├─cupsd
├─dbus-daemon
├─hald─┬─hald-runner─┬─hald-addon-acpi
│              │                          └─hald-addon-inpu
│              └─{hald}
├─httpd─┬─10*[httpd]
│                └─httpd───8*[php-cgi]
├─irqbalance
├─master─┬─anvil
│                  ├─2*[bounce]
│                  ├─pickup
│                  ├─2*[pipe]
│                  ├─qmgr
│                  ├─tlsmgr
│                  └─trivial-rewrite
├─mcelog
├─6*[mingetty]
├─monitorix───monitorix
├─mysqld_safe───mysqld───15*[{mysqld}]
├─named───4*[{named}]
├─nginx───nginx
├─psa-pc-remote───6*[{psa-pc-remote}]
├─rpc.statd
├─rpcbind
├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
├─spamd───2*[spamd]
├─sshd───sshd───bash───pstree
├─sw-collectd───6*[{sw-collectd}]
├─sw-cp-serverd───sw-cp-serverd
├─sw-engine
├─sw-engine-fpm
├─udevd───2*[udevd]
├─vmtoolsd
└─xinetd

Kategoriler: Centos Genel
ibrahim :