CentOS Blog

Process Sahiplerini Öğrenmek

Merhaba arkadaşlar, bu makalemde sizlere Process sahiplerinin nasıl öğrenebileceğimizi göstereceğim.

Aşağıdaki komut ile hangi process’in hangi process tarafından açıldığını bir ağaç yapısı şeklinde görebiliyoruz

pstree

Örnek;

[root@ns1 ~]# pstree
init─┬─ManagementAgent───2*[{ManagementAgen}]
├─VGAuthService
├─abrtd
├─acpid
├─atd
├─auditd───{auditd}
├─automount───4*[{automount}]
├─certmonger
├─courierlogger───authdaemond───5*[authdaemond]
├─4*[courierlogger───couriertcpd]
├─crond
├─cupsd
├─dbus-daemon
├─hald─┬─hald-runner─┬─hald-addon-acpi
│              │                          └─hald-addon-inpu
│              └─{hald}
├─httpd─┬─10*[httpd]
│                └─httpd───8*[php-cgi]
├─irqbalance
├─master─┬─anvil
│                  ├─2*[bounce]
│                  ├─pickup
│                  ├─2*[pipe]
│                  ├─qmgr
│                  ├─tlsmgr
│                  └─trivial-rewrite
├─mcelog
├─6*[mingetty]
├─monitorix───monitorix
├─mysqld_safe───mysqld───15*[{mysqld}]
├─named───4*[{named}]
├─nginx───nginx
├─psa-pc-remote───6*[{psa-pc-remote}]
├─rpc.statd
├─rpcbind
├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
├─spamd───2*[spamd]
├─sshd───sshd───bash───pstree
├─sw-collectd───6*[{sw-collectd}]
├─sw-cp-serverd───sw-cp-serverd
├─sw-engine
├─sw-engine-fpm
├─udevd───2*[udevd]
├─vmtoolsd
└─xinetd