X

broadcast ip

İp Tanımlama

İp adreslerinde Subnet, Gateway, Network id, Broadcast, Kullanılabilir ip kavramı örnekli anlatım (daha&helliip;)